Miljøgodkendelse

Miljøgodkendt af Aabenraa Kommune.

Miljøgodkendelse af MultiPak ApS

Virksomheden er miljøgodkendt af Aabenraa Kommune den 27. august 2007

​Godkendelse er givet i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 33 af virksomhed til tapning af væskeblanding og pakning af pulvermaterialer.